Conflictbegeleiding

Conflictbegeleiding of arbeidsmediation
In 2012 ben ik opgeleid tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem. Ik ben gespecialiseerd in arbeidsrecht problematiek. Jarenlang gaf ik zelf leiding aan medewerkers en weet uit eigen ervaring dat je kan vastlopen in de samenwerking met een medewerker door teveel emotioneel betrokken te zijn.

Bij een arbeidsmediation vormt respect voor jezelf en voor de ander onbetwist de rode draad. Belangrijke voorwaarde is ook dat de gesprekken vertrouwelijk zijn en er geheimhouding is over de inhoud van de gesprekken. Mijn rol is die van begeleider van het gesprek.
Ik geef de mogelijkheid aan beide partijen om te luisteren naar elkaar en om de ingenomen standpunten te verruilen voor oplossingen en afspraken waar beiden belang aan hechten en tevreden mee kunnen zijn. Niet de vraag ‘wie heeft de schuld?’, maar ‘hoe kunnen we deze situatie oplossen?’ staat centraal.

Van nature ben ik goed in het verbinden van mensen en help mensen oplossingen voor hun meningsverschillen te vinden op een neutrale, eerlijke en duidelijke manier. Zelfs als je besluit om ieder je eigen weg te gaan, zal dit alsnog op een zo aangenaam mogelijke manier gebeuren, zonder onnodig veel reputatieschade of grote financiële gevolgen. Ik ben tevreden als je samen je blik weer op de toekomst kunt richten.

Neem vrijblijvend contact op

Contact