Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding en advies over de Wet verbetering poortwachter
Een (langdurig) zieke medewerker kost je veel geld. De verzuimkosten drukken direct op het resultaat. Een goede begeleiding van het verzuim draagt bij aan een laag ziekteverzuim en dus ook aan een verlaging van de verzuimkosten. In de Wet verbetering poortwachter staat beschreven wat je als werkgever en zieke medewerker in de eerste twee ziektejaren moet doen om de medewerker zo snel mogelijk te laten re-integreren. Best ingewikkeld, al die verplichtingen.

Daarnaast heeft verzuim vaak geen medische oorzaak. Het heeft voor een groot deel met gedrag te maken en soms speelt er een andere oorzaak waardoor een medewerker 
“vlucht” in het verzuim. Als leidinggevende is het vaak lastig een medewerker te benaderen. Ik help je om een passende oplossing te vinden. Mijn doel is dat de medewerker zo snel mogelijk weer gezond en gemotiveerd aan het werk gaat. Hierdoor bespaar je veel geld.

Neem vrijblijvend contact op

Contact