Disfunctioneren

Procesbegeleiding en advies bij disfunctioneren
Je besluit staat vast: ‘deze werknemer moet en zal het bedrijf verlaten, want hij functioneert voor geen meter, klaagt alleen maar en ik ben teveel tijd kwijt met controleren. Nog erger, ik verlies mijn klanten. Dit heeft hij toch zelf wel in de gaten?’ Je hoopt dan ook in goed overleg snel afscheid van hem te kunnen nemen…

Maar wat als hij dwars gaat liggen? Je vraagt je af of je voldoende ‘bewijzen’ hebt in een
eventuele ontslagprocedure. Je hebt hem de afgelopen tijd meerdere malen verteld dat het niet goed gaat en dat verbetering wordt verwacht en anders…

Helaas is er van die kritiek onvoldoende op papier gezet. Vaak is het geven van schriftelijke waarschuwingen (de feitelijke ‘dossieropbouw’) pas aan de orde als je het vertrouwen in de werknemer volledig bent verloren. Maar dan is het al te laat. De noodzaak van het schriftelijk vastleggen van duidelijke voorbeelden in het disfunctioneren en de wijze waarop het gesprek gevoerd wordt is van groot belang. Kortom: je hebt een behoorlijke uitdaging als je niets of weinig aan ‘dossieropbouw’ hebt gedaan.

Door het nieuwe ontslagrecht is het belang van een volledig en goed opgebouwd personeelsdossier zeer groot. Als ontslag dreigt, zal je nu alle zeilen moeten bijzetten om de nieuwe toetsingseisen van de kantonrechter of het UWV te kunnen doorstaan.

Ik geef je advies en begeleid in het gesprek en verslaglegging voor een goede dossiervorming.

Neem vrijblijvend contact op

Contact