Vraagstukken

  • Loop je vast met een medewerker en raak je steeds verder verwikkeld in een conflict?
  • Heb je een disfunctionerende medewerker en vind je het lastig om het gesprek aan te gaan?
  • Hoe zorg je voor een goede schriftelijke vastlegging van afspraken bij een conflict of disfunctioneren?
  • Wat zijn de verplichtingen van de werkgever bij langdurig verzuim van een medewerker? (Wet verbetering poortwachter)
  • Hoe zorg je ervoor dat een medewerker zich ontwikkelt en verbetert?
  • Wat is een goede aanpak bij een conflict of disfunctioneren?
  • Je medewerker heeft zich ziek gemeld en je weet dat het een “vlucht” is omdat de medewerker niet goed functioneert en/of omdat er een conflict is.
  • Je medewerker wil zich ontwikkelen maar hij/zij weet niet goed waarin of hoe.
  • Je medewerker ambieert een hogere functie in het bedrijf of wil meer verantwoordelijkheid. Je wilt weten of hij/zij daar geschikt voor is.
  • Wil je personeel aannemen en weten wie het beste past in je bedrijf of het team?

Er kunnen nog meer vraagstukken zijn met medewerkers waar je hulp bij nodig hebt. Ik kan je helpen door het proces te begeleiden en je hierin te adviseren.

Neem vrijblijvend contact op

Contact